Menu
Read
Series Ranking
Series Finder
Random Series
Latest Series
Recommendation Lists
Scan Updates
Mangattack
0.0 (0 ratings)
5 Views 1 Follower
Group Info
URL ---
Series (2) Rebirth of the Emperor in the Reverse World, Souzou Renkinjutsu-shi wa Jiyuu wo Oukasuru Furusato wo Tsuihou saretara, Maou no wo Hizamoto de Chouzetsu Kouka no Magic Item Tsukuri Houdai ni Narimashita
Releases 4
Group Releases
Date Series Release
Mar 24, 2023Rebirth of the Emperor in the Reverse Worldc7
Mar 23, 2023Souzou Renkinjutsu-shi wa Jiyuu wo Oukasuru Furusato wo Tsuihou saretara, Maou no wo Hizamoto de Chouzetsu Kouka no Magic Item Tsukuri Houdai ni Narimashitac10.4
Mar 21, 2023Souzou Renkinjutsu-shi wa Jiyuu wo Oukasuru Furusato wo Tsuihou saretara, Maou no wo Hizamoto de Chouzetsu Kouka no Magic Item Tsukuri Houdai ni Narimashitac10.3
Mar 18, 2023Souzou Renkinjutsu-shi wa Jiyuu wo Oukasuru Furusato wo Tsuihou saretara, Maou no wo Hizamoto de Chouzetsu Kouka no Magic Item Tsukuri Houdai ni Narimashitac10.2