Menu
Read
Series Ranking
Series Finder
Random Series
Latest Series
Recommendation Lists
Scan Updates
Tired of Waiting
0.0 (0 ratings)
0 Views 0 Followers
Group Info
URL ---
Series (3) Ochikobore Kenshi, Tsuihousareta no de Majutsushi ni Tenkou suru - Kenshi no Toki wa Gomi Skill datta "Zettai Kioku" wa Majutsushi ni Totte wa Kami Skill deshita, Oda Nobunaga to Iu Nazo no Shokugyou ga Mahou Kenshi yori Cheat Datta node, Oukoku o Tsukuru Koto ni Shimashita, Outcast Adventurer's Second Chance ~Training in the Fairy World to Forge a Place to Belong~
Releases 27
Group Releases
Date Series Release
Jun 14, 2024Ochikobore Kenshi, Tsuihousareta no de Majutsushi ni Tenkou suru - Kenshi no Toki wa Gomi Skill datta "Zettai Kioku" wa Majutsushi ni Totte wa Kami Skill deshitav4c26
Jun 13, 2024Ochikobore Kenshi, Tsuihousareta no de Majutsushi ni Tenkou suru - Kenshi no Toki wa Gomi Skill datta "Zettai Kioku" wa Majutsushi ni Totte wa Kami Skill deshitav3c25
Jun 10, 2024Oda Nobunaga to Iu Nazo no Shokugyou ga Mahou Kenshi yori Cheat Datta node, Oukoku o Tsukuru Koto ni Shimashitac39
Jun 7, 2024Ochikobore Kenshi, Tsuihousareta no de Majutsushi ni Tenkou suru - Kenshi no Toki wa Gomi Skill datta "Zettai Kioku" wa Majutsushi ni Totte wa Kami Skill deshitav3c24
Jun 5, 2024Ochikobore Kenshi, Tsuihousareta no de Majutsushi ni Tenkou suru - Kenshi no Toki wa Gomi Skill datta "Zettai Kioku" wa Majutsushi ni Totte wa Kami Skill deshitav3c23
Jun 3, 2024Oda Nobunaga to Iu Nazo no Shokugyou ga Mahou Kenshi yori Cheat Datta node, Oukoku o Tsukuru Koto ni Shimashitac38
May 31, 2024Ochikobore Kenshi, Tsuihousareta no de Majutsushi ni Tenkou suru - Kenshi no Toki wa Gomi Skill datta "Zettai Kioku" wa Majutsushi ni Totte wa Kami Skill deshitav3c22
May 29, 2024Ochikobore Kenshi, Tsuihousareta no de Majutsushi ni Tenkou suru - Kenshi no Toki wa Gomi Skill datta "Zettai Kioku" wa Majutsushi ni Totte wa Kami Skill deshitav3c21
May 24, 2024Ochikobore Kenshi, Tsuihousareta no de Majutsushi ni Tenkou suru - Kenshi no Toki wa Gomi Skill datta "Zettai Kioku" wa Majutsushi ni Totte wa Kami Skill deshitav3c19-20
May 20, 2024Outcast Adventurer's Second Chance ~Training in the Fairy World to Forge a Place to Belong~v3c15
May 17, 2024Ochikobore Kenshi, Tsuihousareta no de Majutsushi ni Tenkou suru - Kenshi no Toki wa Gomi Skill datta "Zettai Kioku" wa Majutsushi ni Totte wa Kami Skill deshitav3c18
May 15, 2024Ochikobore Kenshi, Tsuihousareta no de Majutsushi ni Tenkou suru - Kenshi no Toki wa Gomi Skill datta "Zettai Kioku" wa Majutsushi ni Totte wa Kami Skill deshitav3c17
May 13, 2024Outcast Adventurer's Second Chance ~Training in the Fairy World to Forge a Place to Belong~v3c14
May 10, 2024Ochikobore Kenshi, Tsuihousareta no de Majutsushi ni Tenkou suru - Kenshi no Toki wa Gomi Skill datta "Zettai Kioku" wa Majutsushi ni Totte wa Kami Skill deshitav3c16
May 8, 2024Ochikobore Kenshi, Tsuihousareta no de Majutsushi ni Tenkou suru - Kenshi no Toki wa Gomi Skill datta "Zettai Kioku" wa Majutsushi ni Totte wa Kami Skill deshitav3c15
May 3, 2024Ochikobore Kenshi, Tsuihousareta no de Majutsushi ni Tenkou suru - Kenshi no Toki wa Gomi Skill datta "Zettai Kioku" wa Majutsushi ni Totte wa Kami Skill deshitav2c14
May 1, 2024Ochikobore Kenshi, Tsuihousareta no de Majutsushi ni Tenkou suru - Kenshi no Toki wa Gomi Skill datta "Zettai Kioku" wa Majutsushi ni Totte wa Kami Skill deshitav2c13
Apr 29, 2024Outcast Adventurer's Second Chance ~Training in the Fairy World to Forge a Place to Belong~v3c12
Apr 26, 2024Ochikobore Kenshi, Tsuihousareta no de Majutsushi ni Tenkou suru - Kenshi no Toki wa Gomi Skill datta "Zettai Kioku" wa Majutsushi ni Totte wa Kami Skill deshitav2c12
Apr 24, 2024Ochikobore Kenshi, Tsuihousareta no de Majutsushi ni Tenkou suru - Kenshi no Toki wa Gomi Skill datta "Zettai Kioku" wa Majutsushi ni Totte wa Kami Skill deshitav2c11